Potřebujete často měnit některé části svého webu (nadpisy, krátké texty, nebo informaci o výjimce v otevírací době)? Potom doporučujeme využít funkce Přímé editace.


Tato funkce vám umožní po stisknutí klávesy F2 na jakékoliv stránce vašeho webu či e-shopu editovat texty přímo ve stránce. Nezapomeňte však, že musíte být přihlášení jako administrátor. Zároveň také musí být nastavena podpora pro elementy na stránce v šabloně.


Postup editace:


  1. Přihlaste se do administrace. 

  2. V levém sloupci klikněte na tlačítko Zobrazit web. 

  3. Na webu či e-shopu najděte stránku, která obsahuje element, který chcete editovat. 

  4. Stiskněte klávesu F2 a klikněte na text, který chcete editovat. 

  5. Text přepište a uložte klávesou ENTER.