Systém Alfax umožňuje přiřazovat jednotlivým sekcím či článkům suplementační produkty, jež se mohou nabízet zákazníkovi, při procházení konkrétních sekcí a článků. Tyto produkty bývají zpravidla vázány k tématu článku a přirozeně tak fungují jako možný odkaz dle dané problematiky. Výrazně tak lze zvýšit konverzi obchodu za pomoci jednoduchého systému nabídky produktů, dle zákazníkova procházení mezi sekcemi a články.


Správu produktů přiřazených sekci lze nalézt v sekci Redakční systém po rozkliknutí jedné ze sekcí. Zde je následně k nalezení v záložce Produkty sekce, kde se jednotlivé produkty přiřazují sekci pouhým stisknutím symbolu šipky v řádku produktu. Tímto se nám produkt vizuálně přiřadí do tabulky produktů dané sekce. Tento produkt máme opět možnost sekci odebrat pomocí stisknutí symbolu šipky.


Jelikož se však jedná o výčet všech produktů internetového obchodu, nachází se zde také možnost filtrace, pro snadné dohledání požadovaného produktu. Na výběr máme v oblasti filtrování možnost selekce dle Výrobce, Názvu produktu, či Kategorie, pod níž je produkt v obchodě zařazen.


Správu suplementačních produktů článků pak nalezneme v jedné ze záložek editace článku. Redakční systém -> Sekce -> Článek -> Produkty sekce (záložka). Zde je správa přiřazování či odebírání produktů opět totožná, jako tomu bylo u sekcí.