Modul Substituční produkty umožňuje automaticky párovat produkty, o které projevují vaši zákazníci zájem v jednu chvíli.


Algoritmus tedy sleduje, jaké produkty zákazník sleduje v rámci jednoho prohlížení e-shopu. Jelikož ne vždy znamená přechod mezi produkty jasnou souvislost produktů, je algoritmus vybaven dalšími výpočty, které pomocí statistických operací vyhodnocují, zda se jedná skutečně o podobné produkty.


Z tohoto důvodu jsou výsledky algoritmu přesnější u více navštěvovaných e-shopů, kde je více dat o uživatelích a statistická chyba je nižší. V některých případech pak algoritmus nemusí ani nalézt dostatek podobných produktů, jelikož statistická chyba je příliš vysoká.