V systému Alfax pro Vás přinášíme novou funkci grupování druhů dopravy a platby pro větší přehlednost tohoto modulu. Pro správný chod a rozřazení prvků je pouze potřeba zařadit jednotlivé možnosti do daných skupin a dodržet jejich pořadí.