Pro zpřehlednění jsme do stromu kategorií doplnili tlačítko pro abecední seřazení kategorií. Toto seřazení nemá vliv na pořadí na e-shopu - pouze se dočasně seřadí kategorie v administraci, aby se Vám kategorie lépe dohledávaly.