Při psaní nového článku si můžete vytvořit kopii již napsaného článku pomocí akce "Vytvořit kopii článku". Po kliknutí na tuto akci se kopie článku vytvoří a zobrazí se Vám editace tohoto nového článku.