Nyní můžete jednoduše zadat seznam objednávek svému přepravci pomocí nové funkce exportu seznamu do souboru ve formátu CSV. Novinku naleznete v záložce "Seznam objednávek" -> "Nevyřízené objednávky", kde si vyberete objednávky a kliknete na tlačítko "Exportovat pro přepravce", které naleznete pod tabulkou. Soubor ve formátu CSV si uložíte do svého počítače a následně nahrajete do aplikace přímo Vašemu přepravci.


CSV souber je textový formát používaný pro výměnu dat mezi aplikacemi. Je tvořen řádky, přičemž v tomto případně je každým řádkem objednávka. Každý řádek je dělen na sloupce - ty jsou oddělovány speciálním znakem (v našem případě je to středník). každý sloupec označuje nějakou hodnotu. V CSV souboru pro přepravce sloupce mají hodnoty charakterizující objednávky. Níže uvádíme seznam sloupců v pořadí, v jakém jsou generovány do CSV souboru.


 1. cena dobírky (tzn. celková cena objednávky, pokud byla vybrána platební metoda dobírka, jinak je tento sloupec 0) 

 2. celková cena objednávky (včetně poplatků za dopravné a také za platební metody) 

 3. číslo objednávky (v seznamu objednávek v Alfaxu je tohle číslo uvedeno v prvním sloupci) 

 4. datum objednání (v univerzálním formátu rrrr-mm-dd hh:mm:ss) 

 5. název firmy - fakturační adresa 

 6. jméno a příjmení - fakturační adresa 

 7. email - fakturační adresa 

 8. telefon - fakturační adresa 

 9. ulice a číslo popisné - fakturační adresa 

 10. město - fakturační adresa 

 11. poštovní směrovací číslo - fakturační adresa 

 12. země - fakturační adresa 

 13. příznak odlišné doručovací adresy od fakturační (hodnota 0 když jsou adresy stejné, 1 když se liší) 

 14. název firmy - dodací adresa 

 15. jméno a příjmení - dodací adresa 

 16. email - dodací adresa 

 17. telefon - dodací adresa 

 18. ulice a číslo popisné - dodací adresa 

 19. město - dodací adresa 

 20. poštovní směrovací číslo - dodací adresa 

 21. země - dodací adresa 

 22. číslo faktury (pokud žádná není pro danou objednávku, tak je v sloupci prázdná hodnota) 

Pokud je dodací adresa stejná jako fakturační, tak se do ní nakopírují informace z fakturační adresy - tzn. dodací adresa není v CSV souboru nikdy prázdná.