Jednodušší nahrávání fotografií

 

U galerií jsme změnili prostředí, vzhled a ovládání. Každý produkt může nyní mít více galerií. Novinkou je změna fotografie prostřednictvím nového tlačítka, které je umístěno hned vedle vybrané fotografie. V tabulce se soubory přibyl první řádek, který slouží jako tlačítko pro nahrávání fotografií a zároveň jako pole, kam je možné přetáhnout fotografie. Zobrazí se dotaz pro potvrzení, případně zrušení, provedeného úkonu, což může zabránit nechtěné změně fotografie. Jednoduššímu ovládání napomáhá i možnost mazání více souborů najednou.



Galerie