Připravili jsme pro Vás novou datovou tabulku pro pohodlnější ovládání.


Novinky v datové tabulce


Ve vrchní části datové tabulky můžete najít změny ve formě zaškrtávacích tlačítek, díky nimž je možné vybrat všechny produkty najednou. Nově přidané je tlačítko "Resetování filtrů", které již znáte ze spodní části tabulky a nyní ho naleznete taktéž v horní části.


Pro lepší přehlednost jsme rozdělili možnosti hromadných úprav do tří výběrových polí podle charakteru požadované akce.


Pro lepší viditelnost se nově zvýrazňují sloupce, podle kterých se řadí produkty. Datova_tabulkaRozšíření funkcí u produktů


U každého produktu můžete nyní najít nové tlačítko "Detail produktu na webu", kdy se Vám v nové kartě (případně okně) zobrazí detail produktu na webu tak, jak jej uvidí zákazníci. Další nově přidané tlačítka jsou "Archivovat produkt" a "Dearchivovat produkt" namísto sloupce "Archivováno" se zaškrtávacími políčky. Seznam archivovaných produktů následně můžete najít nahoře v záložce s názvem "Archivované".


Nově máte možnost nahlédnout do detailu produktu nejen pomocí tlačítka na konci řádku, ale také kliknutím na název produktu.