Importy a exporty dat jsou v systému Alfax řešeny pomocí modulu Importy a exporty. Veškerá komunikace výměny dat potom probíhá pomocí formátu XML v definované struktuře. Výměna dat (XML souborů) probíhá pomocí protokolu FTP. Samotný import je možné zavolat voláním veřejné (chráněno hash kódem) url adresy. Po dokončení importů je možné v konfiguraci systému nadefinovat události, které mají nastat (volání webové služby, odeslání e-mailu, apod.).Importy

Pro importy dat jsou vždy definovány povolené vstupní formáty XML dat. Tyto vstupní formáty mohou obsahovat dva řídící (párovací) atributy - "id" a "implementation_name".


Řídící atributy


Atribut "id" (párovací atribut)

Tento atribut je třeba naplnit znaky v rozsahu varchar[50], které jsou jedinečným identifikátorem dané entity. Například pro produkt můžete použít vaše jedinečné id produktu, nebo například jedinečné katalogové číslo, či EAN. Dle hodnoty tohoto atributu systém páruje data, tj. rozhoduje, zda je již záznam v databázi a dle toho provádí vkládání, modifikaci či smazání elementu. Proto výběru hodnoty v párovacím atributu "id" věnujte prosím zvýšenou pozornost.


Atribut "implementation_name"

Atribut "implementation_name" je využíván pro identifikaci určitých datových struktur. Při importu do systému je vždy vyhledán záznam s daným implementation_name a do této datové struktury jsou data vkládána. Není-li nalezena datová struktura s daným implementation_name, ohlásí systém chybu importu.Importy produktů


   

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<!-- was: no XML declaration present -->
<!-- 
Import produktů do systému Alfax 

@version 1.0
-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Root element pro import produktů -->
<products> 
  <!-- Objekt produkt -->
  <product id="121112112">
    <!-- POVINNÉ: Název produktu [varchar:255] -->
    <name>Název produktu</name>   
    <!-- Úplný popis produktu [text] -->  
    <full_html_description>Úplný popis produktu formátovaný jako HTML. Popis může obsahovat odkazy, nebo obrázky - ty musejí být k dispozici na veřejné URL.</full_html_description>
    <!-- Metadata klíčová slova produktu [text] -->  
    <meta_keywords>boty, obuv</meta_keywords>
    <!-- Metadata popis produktu [text] -->  
    <meta_description>Popis (meta)</meta_description>
    <!-- Sazba DPH u produktu [float] --> 
    <vat>21</vat>
    <!-- Prodejní cena s DPH u produktu [float] --> 
    <price>999</price>
    <!-- Doporučená cena s DPH u produktu [float] --> 
    <price_recommended>1299</price_recommended>
    <!-- Katalogové číslo produktu [varchar:50] --> 
    <catalog_number>123456</catalog_number>
    <!-- EAN produktu [int:12] --> 
    <ean>912546789123</ean>
    <!-- Skladová dostupnost u produktu určená počtem dnů do expedice (-1 je zboží nedostupné) [int:2] -->
    <stock_availability>0</stock_availability>
    <!-- Varianty produktu --> 
    <variants>
      <!-- Objekt varianty --> 
      <variant id="45444554" order="1">
        <!-- Označení varianty [varchar:255] --> 
        <name>L</name>
        <!-- Počet kusů na skladu [int:6] --> 
        <quantity_in_stock>0</quantity_in_stock>
        <!-- Katalogové číslo varianty [varchar:50] --> 
        <catalog_number>123456-1</catalog_number>
        <!-- EAN varianty [int:12] --> 
        <ean>912546789125</ean>
      </variant>
    </variants>
    <!-- Galerie produktu (galerie mohou být vytvářeny automaticky pro produkt systémem Alfax) --> 
    <galleries>
      <!-- Objekt galerie -->
      <gallery implementation_name="fotogalerie">
        <!-- Soubory galerie -->
        <files>
          <!-- Soubor galerie --> 
          <file src="http://www.xyz.cz/files/obr001.jpg" id="obr001" order="1" />
          <file src="http://www.xyz.cz/files/obr002.jpg" id="obr001" order="2" />
        </files>
      </gallery>
    </galleries>
    <!-- Parametry produktu --> 
    <parameters>
      <!-- Objekt parametru s implementačním názvem "color" --> 
      <parameter implementation_name="color">
        <!-- Hodnota parametru [varchar:255] --> 
        <value>Červená</value>
        <value>Zelená</value>
      </parameter>
      <parameter implementation_name="technical_description">
        <value>Pánská obuv flexibl, svršek kůže, podšívka kůže</value>
      </parameter>
    </parameters>
    <!-- Aktivní štítky produktu --> 
    <lists> 
      <!-- Aktivní štítek produktu --> 
      <list implementation_name="action_product" /> 
      <list implementation_name="new_product" />
    </lists>
    <!-- Příslušenství k produktu --> 
    <accessories>
      <!-- Identifikátor produktu, který je příslušný k produktu v tagu <product> --> 
      <accessory id="11111" />
    </accessories>
  </product>
</products>